Ks. dr Mariusz Białkowski został wyświęcony na kapłana Archidiecezji Poznańskiej w 1997 roku. W latach 2001 – 2005 studiował śpiew gregoriański na Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie pod kierownictwem Alberta Turco oraz Nino Albarosy, pod kierownictwem którego zaprezentował pracę Il significato della lettera „m” nel codice Einsiedeln 121 uzyskując tytuł magistra śpiewu gregoriańskiego. Doktoryzował się na podstawie rozprawy Mediocriter w średniowiecznych kodeksach tradycji sanktgalleńskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2008 roku.

Swoim zaangażowaniem propaguje idee zapoczątkowane przez mistrza semiologii ojca Eugene’a Cardine’a OSB. W dorobku ma publikacje naukowe, popularnonaukowe, audycje radiowe, liczne wykłady oraz kursy śpiewu gregoriańskiego w kraju i za granicą.

Ksiądz Mariusz Białkowski jest wykładowcą śpiewu gregoriańskiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, w której kieruje pracami Zakładu Muzyki Kościelnej, w Archidiecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej oraz muzyki kościelnej na Wydziale Teologicznym UAM. Pełni obowiązki prezesa polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego, które powołał do istnienia w Poznaniu 31 marca 2007 roku. Rozpoczął wydawanie rocznika naukowego „Studia gregoriańskie” wypełniając jednocześnie funkcję redaktora naukowego. Jest założycielem i dyrygentem scholi gregoriańskiej Canticum cordium.

Dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego ks. Stanisława Gądeckiego, dnia 10 września 2007 roku został mianowany Referentem do spraw organistów Archidiecezji Poznańskiej.