ks. prof. AMP dr hab. Mariusz Białkowski został wyświęcony na kapłana Archidiecezji Poznańskiej w 1997 roku. W latach 2001 – 2005 studiował śpiew gregoriański na Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie pod kierownictwem Alberta Turco oraz Nino Albarosy, pod kierownictwem którego zaprezentował pracę Il significato della lettera „m” nel codice Einsiedeln 121 uzyskując tytuł magistra śpiewu gregoriańskiego. Doktoryzował się w 2008 roku, stopień doktora habilitowaneo uzyskał w 2018 r. 

Swoim zaangażowaniem propaguje idee zapoczątkowane przez mistrza semiologii ojca Eugene’a Cardine’a OSB. W dorobku ma publikacje naukowe, popularnonaukowe, audycje radiowe, liczne wykłady oraz kursy śpiewu gregoriańskiego w kraju i za granicą.

Jest wykładowcą śpiewu gregoriańskiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, w której kieruje pracami Katedry Muzyki Kościelnej oraz w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w Archidiecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej oraz muzyki kościelnej na Wydziale Teologicznym UAM. Pełni obowiązki prezesa polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego, które powołał do istnienia w Poznaniu 31 marca 2007 roku. Rozpoczął wydawanie rocznika naukowego „Studia Gregoriańskie” wypełniając jednocześnie funkcję redaktora naukowego. Jest założycielem i dyrygentem scholi gregoriańskiej Canticum Cordium. Jest członkiem - a od 2017 r. wybrany na vice prezesa - Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. 

Dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego ks. Stanisława Gądeckiego, dnia 10 września 2007 roku został mianowany Referentem do spraw organistów Archidiecezji Poznańskiej.