Kalemba Stanislaw

11. września 2016 r. minęło 60 lat pracy organisty Stanisława Kalemby. 10 lat temu został odznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego medalem Optime Merito Archidiocensis Posnaniensis, a adresie okolicznościowym napisano: „ W duchu wdzięczności za wierną służbę Kościołowi, zwłaszcza za ofiarną pracę katechetyczną i wielką troskę o muzykę kościelną oraz dziękując za świadectwo żywej wiary złączone z przykładnym z życiem rodzinnym”.


Wychowany w muzykalnej rodzinie, odziedziczył uzdolnienia, które w swoim życiu rozwijał i kształcił. Pierwszą samodzielną placówkę objął w wieku 17 lat w Modrzu, gdzie przepracował jako organista i kościelny 12 lat. Założył chór kościelny, grupę teatralną, która przygotowywała przedstawienia jasełkowe, wieczory kolęd cieszące się w tamtych czasach wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży. Jego posługa organisty w Granowie rozpoczęła się w 1968r., kiedy to na prośbę ówczesnego proboszcza Parafii w Granowie ks. Józefa Klebby przygotował partie muzyczne liturgii pod względem jakościowym i teologicznym uroczystości I Komunii św. Od tego czasu pełnił obowiązki kościelnego i do 2010r. dzwonnika, codziennie, samodzielnie ciągnąc granowskie dzwony, obwieszczające Anioł Pański, śmierć parafian, zapowiadające Msze św.

Przez szereg lat na mocy misji kanonicznej był katechetą, co w latach PRL-ubyło zajęciem niełatwym. Lekcje religii odbywały się na salkach parafialnych oraz popołudniami w punktach katechetycznych w prywatnych domach na wioskach, co utrudniały ówczesne władze. W następnych latach pracował w Szkole Podstawowej w Granowie jako katecheta i muzyk. Od 1968 r. Stanisław Kalemba założył Chór Parafialny św. Cecylii, który istnieje do dnia dzisiejszego i łączy pokolenia, obok dziadków grono chórzystów zasilają dziś ich wnukowie. Podczas każdej niedzielnej sumy chór śpiewa wykonując pieśni odpowiednie dla danego okresu liturgicznego, do czasu przeżywanych świąt religijnych, zawsze godny miejsca, w którym się go wykonuje. Pan Stanisław dba przede wszystkim, by śpiew wiernych był wyrazem ich wiary, oddania Bogu i wyrazem radości. Dumą dla Stanisława Kalemby są Jego wychowankowie, których przygotował do pogłębiania swych umiejętności w Archidiecezjalnym Studium Organistowskim w Poznaniu. Jeden z nich jest organistą w sąsiadującej parafii. W ślady ojca poszedł syn – Wojciech, który również jest organistą w Parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Strykowie. Sam do dnia dzisiejszego, mimo swych lat jest czynnym organistą i kościelnym, dyrygentem chóru, bo jak twierdzi: „Śpiewanie to nie praca, to po prostu moje życie”.
Jubileusz 60-lecia pracy S. Kalemby jako organisty jest momentem, w którym warto zastanowić się nad przyszłością służby, bo już nie zawodu organisty w dzisiejszych parafiach. Nie jest to fach, z którego tak jak kiedyś się żyło, utrzymywało rodzinę i wychowywało dzieci. Dziś jest dodatkową profesją, która oprócz pracy zawodowej staje się realizacją osobistych pasji, zamiłowań a przede wszystkim wiary. Indywidualny stosunek wobec pełnienia funkcji człowieka odpowiedzialnego za oprawę muzyczna liturgii wymaga odpowiedniego przygotowania muzyczno-liturgicznego, umiejętności praktycznych gry na organach kościelnych i wiedzy religijnej, dlatego tym bardziej dla Jubilata ten jubileusz jest wyrazem szacunku dla Jego pracy, poświęcenia się Bogu i parafianom.

Magdalena Kalemba-Borowczak