Szczerbowski Robert

14 października 2018 roku o godzinie 11.30 w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Słupii odbyła się wraz z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży, uroczystość złożenia Najświętszej Ofiary w dziękczynieniu za 25 lat posługi muzyka kościelnego pana mgra Roberta Szczerbowskiego.


Jego zainteresowania muzyczne zostały odkryte przez organistę granowskiego p. Stanisława Kalembę, który dla dzieci prowadził lekcje gry na instrumentach i przygotował go do pełnienia funkcji organisty. Posługę uczestniczenia we Mszy św. jako organista, pan Robert rozpoczął w 1993 roku, a później dzięki namowom i wsparciu ówczesnego proboszcza – ks. Czesława Zaradniaka podjął kształcenie w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w ramach specjalności muzyka kościelna, uzyskując w 2003 roku tytuł magistra sztuki.
Rozliczne zainteresowania zacnego jubilata służą parafii w wielu obszarach. W dziedzinie technicznej nadzoruje funkcjonowanie urządzeń elektrotechnicznych w kościele. W 2011 roku zainicjował generalny remont organów piszczałkowych, podczas którego poznał sztukę organmistrzowską, a zdobyte doświadczenie wykorzystuje do utrzymywania instrumentów w należytym stanie technicznym. Powołał do istnienia chór parafialny, którego jest dyrektorem artystycznym i dyrygentem. Dzięki odnowionemu instrumentowi organizuje cykliczne koncerty muzyki sakralnej. Służy pomocą w sprawach administracyjno-kancelaryjnych parafii.
Świętując jubileusz przewodniczący Eucharystii ks. bp Grzegorz Balcerek zwracając się do kandydatów do bierzmowania skierował także podziękowania panu Robertowi za służbę w parafii, która wymaga ciągłego poświęcenia.
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański z racji obchodzonego jubileuszu, nadesłał gratulacje i podziękowania za trud posługi organisty, wyrażając nadzieję, że ta działalność przysłuży się nie tylko parafii ale i rozwojowi duchowemu.
Licznie zgromadzona wspólnota parafialna pod przewodnictwem proboszcza parafii, ks. Mirosława Skórnickiego w ramach różnych grup parafialnych, eksponując entuzjazm, złożyła podziękowania i serdeczne życzenia.
W głębokim wzruszeniu dostojny jubilat podziękował obecnym za modlitwę, za życzenia, za uznanie jego działalności jako muzyka kościelnego oraz pomocy w działalności parafii.
Na pamiątkowym zdjęciu został uwieczniony Jubilat z najbliższą rodziną: żoną Moniką i dziećmi Kubą i Różą, z rodzicami pana Roberta, państwem Stanisławem i Krystyną Kalemba, księdzem biskupem Grzegorzem Balcerkiem oraz asystującymi księżmi: proboszczem oraz referentem ds. organistów Archidiecezji Poznańskiej.

ks. Mariusz Białkowski