Niniejszym aneksem określa się szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za pracę organisty.

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za pełny etat uważa się przepracowanie 40 godzin w tygodniu.

Czytaj więcej...