Rajmund Pietrzak urodził się w 1965 roku  w Poznaniu. Edukację muzyczną rozpoczął nauką gry na wiolonczeli w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej nr 2 w Poznaniu i w Państwowym Liceum Muzycznym w Poznaniu. Studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu: na Wydziale Teorii, Kompozycji i Dyrygentury - kompozycję (1985-1990) u prof. Andrzeja Koszewskiego oraz na Wydziale Instrumentalnym - grę na wiolonczeli (1984-1989) u Eugeniusza Zboralskiego. Ponadto kształcił się w zakresie gry organowej u Jerzego Polackiego w Studium Muzyczno-Liturgicznym przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1987-1990), zdobywając również dyplom w tym zakresie w Szkole Muzycznej II-go stopnia w Poznaniu w 1990 roku. Brał udział w licznych kursach z zakresu improwizacji organowej, która - poza kompozycją - jest jego ulubionym środkiem wypowiedzi muzycznej.

 Od roku 1984 pełni funkcję organisty w kościołach poznańskich. Od 1989 roku jest organistą kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu. W latach 1989-1996 był jednocześnie organistą katolickich i ewangelickich kościołów w Niemczech. Prowadzi wykłady z zakresu muzyki kościelnej i improwizacji organowej w Archidiecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Poznaniu, na Wydziale Teologicznym UAM oraz w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, a od 1988 roku – członkiem Związku Kompozytorów Polskich. W swoim dorobku ma liczne kompozycje symfoniczne, kameralne, solowe, instrumentalne, wokalno-instrumentalne oraz chóralne, zdobywając za nie liczne nagrody i wyróżnienia.

 

Robert Szczerbowski urodził się w 1978 roku w Grodzisku Wlkp. Od młodzieńczych lat był zainteresowany muzyką kościelną, pobierając pierwsze lekcje od lokalnego organisty Stanisława Kalemby. W latach 1998-2003 studiował na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej w Poznaniu zdobywając dyplom magistra na podstawie pracy „Rola organisty w życiu parafii w Archidiecezji Poznańskiej”.
Od 1993 roku jest organistą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Słupii koło Poznania, animując życie liturgiczno-muzyczne parafii. W 2006 założył chór parafialny, którego jest dyrektorem artystycznym i dyrygentem.